Ambulance

V neurologických ambulancích provádíme vyšetření specializovaným dětským neurologem u dětí do 19 let věku.

Tato péče zahrnuje:

 • Diagnostiku a léčbu onemocnění centrální a periferní nervové soustavy
 • Jedná se o vyšetření např. při:
  • bolestech hlavy, vertebrogenních potížích
  • záchvatových projevech
  • poruchách vědomí
  • poruchách spánku
  • poruchách chování a emocí, opožděném vývoji řeči, poruchách autistického spektra
  • poruchách pozornosti a učení - spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami a spec. pedagogickými centry
  • poruchách hybnosti
  • nerovnoměrném nebo opožděném psychomotorickém vývoji novorozenců, kojenců, batolat
 • EEG vyšetření
 • EEG vyšetření u dětí – nativní + aktivace fotostimulací hyperventilací a EEG spánkové
 • Dispenzarizace pacientů s chronickým onemocněním, např. epilepsie, DMO
 • Dispenzarizace pacientů s vrozenými vývojovými vadami nervové soustavy

Pro své pacienty zajišťujeme vyšetření EMG, evokovaných potenciálů, CT a NMR ambulantně nebo za hospitalizace na Klinice dětské neurologie v Dětské nemocnici FN Brno.

Máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Žerotínovo náměstí 533/6, 602 00 Brno